Wat is de Haagse Tuinbank

Door kennis en kunde te delen, willen we voorkomen dat mensen met groene vingers, blauwe handen krijgen.

De Haagse Tuinbank is in 2018 opgericht om te voorkomen dat gezonde groene initiatieven op de plank blijven liggen door gebrek aan informatie, contacten of financiering. Initiatiefnemer Peter van Amstel en medewerker Marinus Valk lichten toe:

"Ervaring leert dat veel buurtinitiatieven het liefst zo snel mogelijk met de handen de grond in willen, en niet bezig willen zijn met plannen schrijven of subsidieaanvragen indienen. Anderen willen ook graag hulp bij de concrete uitvoering van een groen idee. En dat doen we dus ook.

De Haagse Tuinbank helpt mensen van A tot Z, want ook als je groene idee eenmaal gerealiseerd is, houdt het regelwerk niet zomaar op. Als je tuin er eenmaal is, moet je nadenken over het onderhoud, je moet afspraken maken over wie wat wanneer doet, hoe je omgaat met water en elektra, met imkers enzovoort. Het groeninitiatief blijft zelf verantwoordelijk, maar de Haagse Tuinbank kan hierbij helpen."

Van Jungle tot Stadstuin: Voor, Tijdens en Na

Klein of groot, de Haagse Tuinbak helpt met raad én daad.

De Haagse Tuinbank helpt kleine en grote initiatieven met het maken van projectplannen, het schrijven van subsidieaanvragen en het opzetten van de organisatie.

Daarnaast is de Haagse Tuinbank een plek waar kennis en ervaring wordt verzameld en uitgewisseld. Hiertoe werken we aan een praktische database met info over alle initiatieven in de stad. Zo komen alle groene ideeën samen.

Praktische ondersteuning
Behalve voor advies en begeleiding, kun je bij de Haagse Tuinbank ook terecht voor praktische ondersteuning. Dankzij onze nauwe samenwerking met BBOZ, de buurtbeheerorgansiatie Zeeheldenkartier, kunnen we helpen met specialistisch gereedschap of machines en kunnen we ook een beroep doen op de gecertificeerde mensen die hier veilig mee kunnen werken.