Wat doen we

Wat doet de Haagse Tuinbank

De werkzaamheden van de Haagse Tuinbank in de praktijk:

 • Ondersteuning bij de realisatie van groeninitiatieven. De Haagse Tuinbank heeft o.a. een complete set documenten ter beschikking om u te helpen bij het schrijven van projectplannen en het doen van correcte, complete subsidie-aanvragen.
 • Assistentie bij het ontwerpen van een tuinplan en het maken van (3D)tekeningen.
 • Handreikingen voor het opzetten van de organisatie en het maken van een huishoudelijk reglement.
 • Hulp bij het leggen van contacten met overheid en instanties voor o.a. regelgeving, (eigendoms-)contracten.
 • Medewerking bij het aanvragen van subsidies bij overheid en fondsen.

De Haagse Tuinbank en BBOZ

Naast deze administratieve ondersteuning, heeft de Haagse Tuinbank een samenwerkingsverband met BBOZ (Buurt Beheer Organisatie Zeeheldenkwartier), waardoor het mogelijk is om echte hand- en spandiensten te leveren zoals:

  • Zwaar materieel zoals bijvoorbeeld hakselaars, tuinfrezen en grondboren. BBOZ heeft ook de mensen die met dit soort machines om kunnen en mogen gaan. Voor veel van deze machines zijn veiligheidscertificaten (VCA) benodigd.
  • Tijdelijk benodigd materieel voor de aanleg van het complex zoals waterpompen, noodstroomvoorzieningen en zelfs een bouwkeet.
  • Aanleg van waterpunten en stroomvoorzieningen.
 • Extra mankracht bij bijvoorbeeld de inrichting van het terrein, het winterklaar maken of voor assistentie bij het bijhouden van het (openbaar) groen.
BBOZ in actie

De meerwaarde

Tenslotte heeft de Haagse Tuinbank een overkoepelende functie voor alle groeninitiatieven, groot en klein. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om:

  • Kennis en kunde te delen door van elkaars ervaringen te leren.
  • Onderling planten en zaden uit te wisselen.
  • Gezamenlijk naar de gemeente te communiceren over zaken van algemeen belang.
  • De gemeente de gelegenheid te geven op één adres alle initiatieven tegelijk aan te spreken.